CPD Events

Technical News

 • September 2019 NEW!
  Service Tax Policy No.2-2019 (As at 010919)(190919)
 • September 2019 NEW!
  Kenyataan Media LHDNM - 14 Hari Lagi Program Khas Pengakuan Sukarela akan Tamat
 • September 2019 NEW!
  e-CTIM TECH-IT 38-2019 - Tax case update - TTDCSB vs Pemungut Duti Setem (2019)(HC)
 • September 2019 NEW!
  e-CTIM TECH-DT 74-2019 - Income Tax (Exemption)(No. 9) Order 2018 [PU(A)388-2018](Summary)
 • September 2019 NEW!
  e-CTIM TECH-IT 37-2019 - RMCD - SST Order SST Regulations and SST Announcement on MySST website
 • September 2019 NEW!
  AALIB v Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri (HC)(2019)
 • September 2019 NEW!
  LHDNM - Pengumuman Berhubung Draft Ketetapan Umum Dimuatnaik Ke Laman Sesawang Hasil Utk Maklum Balas Orang Awam (Public Consultation)(110919)
 • September 2019 NEW!
  MySST Announcement - Service Tax Policy No.1-2019 (As at 010919)(060919)
 • September 2019 NEW!
  e-CTIM TECH-DT 73-2019 - LHDNM Announcement - Invitation by LHDNM for Public Consultation on Draft Public Rulings
 • September 2019 NEW!
  e-CTIM TECH-IT 36-2019 - RMCD - SST News, Industry Guides and Specific Guide on MySST website
 • September 2019 NEW!
  e-CTIM TECH-DT 72-2019 - Income Tax (Exemption)(No. 10) Order 2018 [P.U. (A) 389-2018](Summary)
 • September 2019 NEW!
  Kenyataan Media LHDNM - Hanya Maklumat Penderma Yang Menderma RM10,000 Sahaja Perlu Dikemukakan Kepada LHDNM Di Bawah Garis Panduan Bagi Kelulusan KPHDN Di Bawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967
 • September 2019 NEW!
  EASB v Ketua Pengetahuan Hasil Dalam Negeri (SCIT)(2019)
 • September 2019 NEW!
  CMK v Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri (HC)(2019)
 • September 2019 NEW!
  LHDNM Technical Guidelines for Approval of Director General of Inland Revenue Under Subsection 44(6) of the Income Tax Act 1967 (050919)
 • September 2019 NEW!
  SPSA v Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri (HC)(2019)
 • September 2019 NEW!
  LHDNM Guidelines on Procedure on Submission of Amended Return Form (GPHDN 4-2019)(300819)
 • September 2019 NEW!
  Iskandar Coast Sdn Bhd v Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri (CA)(2019)(040919)
 • September 2019 NEW!
  Dato' Ng Kai Choon v Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri (HC)(2019)
 • September 2019 NEW!
  e-CTIM TECH-DT 71-2019 - Income Tax & Labuan Business Activity Tax Orders 2018 PU(A)356,375,383,392 (Summary)

Member Login

» Register Now
» Forgot Password